Vitajte na našej stránke

Moje Poradenstvo a terapia sa zameriava na pomoc klientom, ktorý práve prechádzajú krízou v medziľudských vzťahoch, hľadajú porozumenie a chcú si ujasniť odpovede na otázky v aktuálnej životnej situácii. Podľa osobnosti klienta a jeho záujmu využívam v terapeutickej intervencii autogénny tréning, fyzickú meditáciu a arteterapiu lebo majú zotavujúci vplyv na celý organizmus, na duševný aj telesný stav.

Cieľom spoločných stretnutí, je snaha dosiahnuť takú zmenu s ktorou bude klient spokojný a naučí sa efektívne rozvíjať svoje vlastné zdroje smerujúce k duševnej harmonizácii.